ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร


พระภัทรธรรมสุธี
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ
ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ

นายสงวนวุฒิชัย  ภาโนชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ

Comments